Сайт для внутрішнього використання компанії EVYAP

Матеріали на сайті розміщенны с различной формой доступу.
Двух поверхів авторизації з підтвердженням через почту.
Система отчетов для Камов и СВ.