Сайт для Компанії ВCG-ACADEMY®

Сайт на WordPress. Система підключення відгуків із загальної бази до будь-якій сторінці або тренеру. Адаптивна верстка. Дизайн.