Monthly Archives - May 2020

Manjula Jegasothy, MD, zakladatel Miami Skin Institute.

Manjula Jegasothy, MD, zakladatel Miami Skin Institute.

Zde je několik věcí, které můžete udělat, abyste svému dítěti a sobě pomohli:

Vzdělávejte se. Webové stránky, stejně jako vládní a neziskové skupiny, vám mohou pomoci držet krok s nejnovějším výzkumem.

Komunikovat. Spojte se s podpůrnými skupinami a online chatovacími komunitami pro rodiče dětí se ztrátou sluchu. Vědí, čím procházíte, a mohou vám poskytnout spoustu informací, rad a porozumění.

Zůstaňte v kontaktu se svým dítětem. Některé děti se ztrátou sluchu se cítí izolované od ostatních dětí jejich věku. (more…)

Read more...